נגישות

שיפוצים ומעבר למשרדים חדשים

בשעה טובה בתאריך 01/08/2010 הוחל בשיפוץ במבנה החדש בתל אביב .
המבנה ממוקם בר"ח דורייאנוב "בית כלל" קומה 9 .
המבנה ישרת את תושבי ת"א והמרכז וישמש כמשרדים ומועדון חברתי לחברים.
מצורף מקבץ תמונות התחלת העבודה במבנה.
המידע הנמסר באתר האינטרנט של הארגון הינו כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע ראשוני לגולשים באתר בלבד. הגלישה באתר מהווה הסכמה לאמור בתנאי השימוש באתר כפי שהם וכפי שיעודכנו בעתיד בעמוד תנאי השימוש. המידע, המדריכים והייעוץ הניתנים באתר זה, ככל שניתנים, נועדו ליידוע הגולשים בלבד, ואינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או הליך אחר. אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה, בפני כל גוף חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר החורג ממטרת האתר.
כל הזכויות שמורות - 2015 - ארגון נכי ואלמנות נפגעי תאונות עבודה בישראל
URL בניית אתרים