נגישות

Services

+ -
Representation: INA represents its members vis-à-vis government agencies and insurance carriers. We inform our members of their rights and ensure that they receive the full range of services available to them.

INA also advocates for the rights of injured workers and people with disabilities. We are presently fighting to strike down the law that strips the surviving spouse of his or her benefits once they remarry.

Legal Advice: We specialize in helping workers receive all necessary rehabilitation and counseling. INA provides legal advice from the very moment a worker is injured. Our lawyers ensure that individuals fully understand their benefits and help them choose the right course of action for long-term financial and employment security. Lawyers are available for consultation at each of our branches.

Support and Rehabilitation: We specialize in helping injured workers and their families receive all their rights to rehabilitation and counseling, and we accompany them throughout the course of rehabilitation.

Reintegration to social society and work: We help workers find appropriate jobs for their abilities and skills if they are unable to return to their previous employment.

Social and cultural frameworks: INA serves as a social support network for our members. Each center offers a variety of courses, club activities, gym facilities, computer labs, dance classes, travel opportunities and more. We also host tours around the country and the world. We want our members to know that the entire world is open to them!
DistrictsINA operates in four districts across the country: Jerusalem, Tel Aviv, Haifa and Be’er Sheva. Each branch serves as a community and resource center for its members and their families, with a special focus on the regional needs of our members

The Jerusalem center is well known for its award winning choir. The Tel Aviv branch has a hi-tech computer lab with a variety of technology courses. The Haifa branch is led by a Druze director who ensures that events also include the North’s large Arab Israeli community. The Be’er Sheva branch is currently building an inclusive health, rehabilitation and sports center.

המידע הנמסר באתר האינטרנט של הארגון הינו כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע ראשוני לגולשים באתר בלבד. הגלישה באתר מהווה הסכמה לאמור בתנאי השימוש באתר כפי שהם וכפי שיעודכנו בעתיד בעמוד תנאי השימוש. המידע, המדריכים והייעוץ הניתנים באתר זה, ככל שניתנים, נועדו ליידוע הגולשים בלבד, ואינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או הליך אחר. אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה, בפני כל גוף חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר החורג ממטרת האתר.
כל הזכויות שמורות - 2015 - ארגון נכי ואלמנות נפגעי תאונות עבודה בישראל
URL בניית אתרים