נגישות

About

+ -
The Israeli Injured Workers Association (INA) was established in 1956 to protect the nation’s injured and disabled workers and their widows. Since that time we have grown into a network of 34,000 members around the country. INA safeguards the rights of our members and provides a wide range of activities and services.

We encourage our members to participate fully in Israeli society by providing opportunities to participate in the business, social and political arenas. INA is staffed entirely by 25 full-time volunteers. All active members are a part of our decision making processes and help shape our priorities.

Goals & VisionINA helps injured workers and their families get back on their feet and reintegrate into society while preserving their quality of life. We strive for an inclusive society with full integration of people with and without disabilities, working and living together.

Facts and Figures: INA is…

  • Is a network of 34,000 members
  • Ensures the return of 67% of its members to work
  • Is staffed entirely by 25 full-time volunteers, with help from an additional 50 volunteers around the country
  • Includes some 1,000 highly motivated activists who promote rights and services
  • Has Branches is Jerusalem, Be'er Sheva, Haifa and Tel Aviv
  • Ensures individuals and their families receive their full rights and benefits
  • Provides a wide range of services, consultation and activities to all its members
     


המידע הנמסר באתר האינטרנט של הארגון הינו כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע ראשוני לגולשים באתר בלבד. הגלישה באתר מהווה הסכמה לאמור בתנאי השימוש באתר כפי שהם וכפי שיעודכנו בעתיד בעמוד תנאי השימוש. המידע, המדריכים והייעוץ הניתנים באתר זה, ככל שניתנים, נועדו ליידוע הגולשים בלבד, ואינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או הליך אחר. אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה, בפני כל גוף חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר החורג ממטרת האתר.
כל הזכויות שמורות - 2015 - ארגון נכי ואלמנות נפגעי תאונות עבודה בישראל
URL בניית אתרים