נגישות

ביטוח הדדי לחברי הארגון

+ -
נחתם הסכם חדש עם חברת הפניקס: פוליסת ביטוח הדדי לנפגעי עבודה. הגביה תתבצע כרגיל באמצעות המוסד לביטוח לאומי.

לצפייה בתנאי הפוליסה לחצו כאן

לפרטים נוספים :
טלפון משרד - 08-6277123
פקס משרד - 08-6277377
כתובת למשלוח דואר: רמב"ם 2 באר שבע , בית רקיעים מיקוד 8420953

מייל ייעודי לחברי הארגון: avishay@m-trabelsi.com
המידע הנמסר באתר האינטרנט של הארגון הינו כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע ראשוני לגולשים באתר בלבד. הגלישה באתר מהווה הסכמה לאמור בתנאי השימוש באתר כפי שהם וכפי שיעודכנו בעתיד בעמוד תנאי השימוש. המידע, המדריכים והייעוץ הניתנים באתר זה, ככל שניתנים, נועדו ליידוע הגולשים בלבד, ואינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או הליך אחר. אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה, בפני כל גוף חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר החורג ממטרת האתר.
כל הזכויות שמורות - 2015 - ארגון נכי ואלמנות נפגעי תאונות עבודה בישראל
URL בניית אתרים