נגישות

טפסים להורדה - הביטוח הלאומי

+ -
לפניכם רשימת טפסים להורדה של הביטוח הלאומי לפי הנושאים: נפגעי עבודה, שיקום וניידות. במידה ויש לכם שאלות לגבי אופן מילוי הטפסים, אתם מוזמנים ליצור קשר או להגיע לאחד ממשרדי הארגון לצורך קבלת סיוע והכוונה בנושא.

נפגעי עבודהpdfתביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (211) - להורדה

pdfטופס למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה- שכיר (250) - להורדה

pdfאישור למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה - עצמאי (283) - להורדה

pdfדמי פגיעה - כתב ויתור סודיות רפואית (7101) - להורדה

pdfתביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (200)  - להורדה

pdfתביעה לנכה נזקק בעל דרגת נכות זמנית (טופס 279) - להורדה

pdfתביעה לדיון מחדש עקב החמרה במצב (228) - להורדה

pdfתביעה לדיון מחדש בדרגת נכות עקב שינוי בהכנסות -תקנה 15 ( 215) - להורדה

pdfתביעה לצירוף דרגות נכות מכמה פגיעות בעבודה (210) - להורדה

pdfתביעה לתשלום גמלה לבני משפחה של מי שנפטר מפגיעה בעבודה (213) - להורדה

pdfתביעה לדמי מחיה עבור ילד הזכאי לקצבת "תלויים" (230) - להורדה

pdfאיגרת הסבר למוזמן לוועדה רפואית - נפגעי עבודה (759) - להורדה

pdfנכות מעבודה - כתב ויתור סודיות רפואית (7103) - להורדה

pdfתביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגעי עבודה (282) - להורדה

pdfערר על ההחלטה של וועדה רפואית מדרג ראשון (247) - להורדה

שיקוםpdf266 - תביעה לתשלום קצבה מיוחדת לנפגע בעבודה - להורדה

ניידותpdfבקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות (8220) - להורדה

pdfבקשה ללימוד נהיגה ברכב לאביזרים מיוחדים (8261) - להורדה

pdfכתב ויתור סודיות רפואית (7115) - להורדה

pdfתביעה להטבות על פי הסכם הניידות (8200) - להורדה

pdfהצהרה ודוח של מוגבל בניידות על יציאותיו מהמוסד שבו הוא שוהה (8236) - להורדה

pdfבקשה להחזר הלוואה/הלוואות לרכב בבעלות מוגבל בניידות (8237) - להורדה

pdfתביעה להטבות למחליפי רכב עם הלוואה עומדת (8201) - להורדה

המידע הנמסר באתר האינטרנט של הארגון הינו כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע ראשוני לגולשים באתר בלבד. הגלישה באתר מהווה הסכמה לאמור בתנאי השימוש באתר כפי שהם וכפי שיעודכנו בעתיד בעמוד תנאי השימוש. המידע, המדריכים והייעוץ הניתנים באתר זה, ככל שניתנים, נועדו ליידוע הגולשים בלבד, ואינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או הליך אחר. אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה, בפני כל גוף חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר החורג ממטרת האתר.
כל הזכויות שמורות - 2015 - ארגון נכי ואלמנות נפגעי תאונות עבודה בישראל
URL בניית אתרים